Villkor & Regler

Villkor & Regler

 • Vid anmälan till ett event/LAN accepterar du att du samtidigt blir medlem i föreningen AskersundsLAN.
 • Medlemsavgiften är 50 SEK per år och inkluderas automatiskt i avgiften för tillträde till medlemmens första event/LAN per år.
 • Alkohol och narkotika tolereras ej under våra event/LAN, oavsett form. Den som ertappas med alkohol/narkotika eller visar sig vara påverkad utav alkohol/narkotika, blir omedelbart avhyst och svartlistad från A-LAN.
 • Rökning tolereras ej inomhus. A-LAN förbehåller sig rätten att omedelbart avhysa och svartlista den som röker inomhus.
 • Varje deltagare är personligen ansvarig för sina handlingar, och kommer att hållas ersättningsskyldig av A-LAN för eventuella skador orsakat av medlemmen på lokal eller material. Medveten skadegörelse är grund för avhysning och svartlistning.
 • A-LAN tar inget ansvar för trafiken på nätverket eller innehåll i deltagares datorer. A-LAN tar heller inte något ansvar för viruskontroll, skador på deltagarnas utrustning, eller förlust av data eller medhavd utrustning. Dock kommer vi naturligtvis arbeta för att våra event/LAN ska bli så säkra och trevliga som möjligt.
 • Crew i A-LAN, tillsammans med utsedda fotograf-ansvariga, kommer att fotografera och eventuellt filma under våra event/LAN, och det materialet kan komma att publiceras i både retuscherad och oretuscherad form på A-LANs hemsida och övriga medier i A-LANs namn. Deltagare på våra event/LAN godkänner i och med sin anmälan, att medvetet eller omedvetet synas i dessa bilder eller filmer/videor.
  A-LAN äger rättigheterna till bilder/filmer/videor som producerats under våra event/LAN, och bestämmer enväldigt över hur materialet används, eller inte används.
 • Crew i A-LAN förbehåller sig rätten att ändra på priser och andra tävlingsmoment då vi anser det vara befogat, och att vi inte genomför en tävling som är utannonserad pga lågt deltagarantal eller övriga hinder.
 • Inbetalade avgifter återbetalas inte vid avhysning, krånglande nätverk eller el, eller andra liknande störningsmoment samt vid sen avanmälan. Senast 2 dagar innan lanet startar så kan man inte få inbetald avgift tillbaka.
 • Crew har rätt att godtyckligt släppa in tillfälliga besökare (inte extra deltagare) till våra event/LAN. För alla situationer som inte täcks in av ovanstående regler gäller att Crew’s ord är lag.
 • I övrigt litar vi på deltagarnas känsla för ordning och reda, samt “sunt förnuft”, vad gäller nedskräpning och uppförande. Den som efter tillsägelse fortfarande inte förbättrar sitt beteende kan komma att bli utslängd. För att upprätthålla ordning under våra event/LAN förbehåller sig Crew rätten att neka personer tillträde till våra event/LAN, och att när som helst avhysa den eller de som missköter sig.
 • Det är deltagarens skyldighet att hålla sig informerad om våra kommande event/LAN via vår hemsida, sociala medier, eller genom att kontakta oss inför eller under våra event/LAN. Det är var deltagares skyldighet att uppmärksamma de regler och bestämmelser som det informeras om av Crew i samband med start av varje event/LAN.